Uydudan Tarım TakibiSatellite Agricultural Monitoring

TARIMIN UYDU İLE BULUŞMA NOKTASI

Uzaktan algılama teknikleri ve algoritmaları kullanılarak uydu, uçak ve drone kameraları ile;
 • » Tarladaki ekin yoğunluğunu,
 • » Tarladaki ekin çeşidini,
 • » Ekin verimini,
 • » Ekinin Fenolojik Evresini,
 • » Farklı zamanlarda çekilen görüntülerden analiz işlemleri,

Tespit edilmektedir. Bu işlemler; yazılımlar ile kızıl ötesi bandı kullanılarak otomatik olarak çıkartılmaktadır. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) yani ile Normalleştirilmiş Bitki Örtüsü Farkı İndeksi algoritması kullanılmaktadır. SPOT 6, SPOT 7, SPOT 5, Lansat 8, PLAIDES, Ortofoto uçak görüntülerinin her bandı (Red, Green, Blue, NIR) koordinat ve piksel bazında coğrafik veri tabanına kaydedilir. Kaydedilen veriler her koordinat için NDVI hesaplanır, renk skalasına göre renklendirilir ve Tile edilerek harita üzerinden gösterime sunulur. Tile edilen görüntüler, OGC standartlarında WMS (Web Map Server) üzerinden servis edilir. Sunulan verilerin servis olarak gösterimi yapılır ve istenilen tarlanın koordinatları gönderilerek analiz sonuçları çıkarır. Analiz sonunda;

 • » Tarladaki ekin yoğunluğunu,
 • » Tarladaki ekin çeşidini,
 • » Ekin verimini,
 • » Ekinin Fenolojik Evresini,
 • » Farklı zamanlarda tarla değişimi raporlanır.

UYDU GÖRÜNTÜSÜ İLE TARLA TAKİBİ

Tarımsal Alanlar için Uydu Görüntüsü ve Uçak Görüntüsü üreten kurum ve kuruluşlardan alınan, Uydu Görüntüsü ve Uçak Görüntüleri ile tarlanın;
 • » En güncel uydu görüntüsü,
 • » Yeşillik Oranı,
 • » Zamansal Değişim Oranı,
 • » NDVI Haritası (Normalized Difference Vegetation Index),
 • » Verim Tahmini,

Web uygulaması üzerinden çiftçi ve işletmelere sunulmaktadır. NDVI; gelişen uzay teknolojisinin, yeryüzü kaynaklarını izleme, arazi kullanımı/arazi örtüsü haritalamada oldukça güvenilir ve yüksek doğruluklu bilgilerin elde edilmesinde yarar sağlamaktadır. Tarımda, ürünün kalitesini ve miktarını yüksek doğrulukta ve yersel ölçümlerden daha hızlı bir şekilde temin edilmesini sağlar. Uzaktan algılama teknolojilerinin tarımsal uygulamalarda kullanımı ve Coğrafi Bilgi Sistemleriyle entegrasyonu, bitki örtüsünün durumu ile ilgili kompleks analizlerin yapılarak, ülkelerin tarımsal ürün miktarının ve kalitesinin artmasını sağlar.

Uydudan Tarım

NDVI İLE FENOLOJİK EVRE TAKİBİ

Güncel Uydu Görüntülerinin sisteme entegrasyonu ile; periyodik olarak sınıflandırma yapılarak NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) yansıma değerlerine göre bölge ve parsel bazında bitkilere ait fenolojik evre ve bitki gelişimi tespit edilir. Tarla içerisinde verimsiz olan ve az verim alınacak alan NDVI ile daha ekimin başında tahmin edip belirlenebilmektedir.

Çıkarılan NDVI haritasından Tarladaki bitkilerin sağlıklı olup olmadıkları hakkında tahminler ve tespitler yapılıp çiftçiye bilgi verilmektedir. Bitkide hastalık olduğunu çiftçiye uyarı olarak verilmektedir.

Uydudan Tarım
Uydudan Tarım
Uydudan Tarım
Uydudan Tarım

Öne Çıkan Özellikler

7/24 gerçek zamanlı izleme ve Yönetim
Hassas tarım teknolojilerli
Akıllı şehirler platformlarını destekler
Zirai Erken Uyarı Sistemleri
Toprak nemi ve türünü belirleyip sınıflandırma
Kuraklık, hastalık, tarımsal zararlılar gibi Bitkisel Ürün hasar tespiti
Uydu görüntülerinin kullanımı
Bitkisel Ürün tipi ayrıştırma
Bitkisel Ürün gelişimi izleme
Ürün rekolte tayini
Tarımsal Alan yönetimi

Broşürü İndirin