Akıllı Tarım ÇözümleriSmart Agriculture Technologies

Akıllı Tarım Teknolojileriyle Uçtan Uca Tarlanızı Takip Edin

Bitkisel ve Hayvansal Üretimin uçtan uca tüm süreçleri, üretilmiş teknolojiler ile Tarımı «Hassas Tarım» haline getirilmektedir. İstasyonlar, sensörler, dronelar, yazılımlar, mobil uygulamalar ile tarım artık teknolojinin ellerinde.

 

Bileşenler

» Akıllı Sensör Temelli İstasyon Sistemleri

» Mobil / Web Tabanlı Tarım İzleme ve Yönetim Yazılımları

» Akıllı Sulama Sistemleri

» Hayvancılık Yönetim Sistemi

» Komuta Kontrol ve Karar Destek Sistemi

 

 

 

 

Akıllı Sensör Temelli İstasyon Sistemleri

Bitki, su, toprak ve hayvanın bilişimle buluşturulması, Tarımsal üretimi etkileyen meteorolojik faktörlerin kayıt altına alınması, Tarımsal üretim envanterin çıkarılması, Üretimin yönlendirilmesi amacıyla anlık izleme ve analizlerin yapılması, Tarımsal politikaların oluşturulmasında temel bileşenleri ve verileri karar alıcılara raporlanması, doğru politikalar ile ülkesel tarım politikasının yönetilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi sistemin amaçlarıdır.

İstasyon işletim sistemleri, duyargalar ve görüntü alma sistemlerinin bağlı olduğu sayısallaştırıcılardan gelen verileri, merkezden belirlenen periyotlarla zaman damgalı olarak okuyan, kaydeden, uzaktan bağlantı ile yönetilebilen, diyagnostik, İSTASYON içi ve üzeri çevresel birimlerin yönetimini sağlayan, enerji yönetimini sağlayan, uzaktan güncellenebilen bilgisayar ve yazılımlardan oluşmaktadır. Merkez tarafından belirlenmiş zaman periyotlarında, üzerinde bulunan akıllı sensörlerden gelen verileri merkeze ileterek, ekili olan ürünün bulunduğu koşullar ile ilgili bilgi alınmasını sağlar. Bu veriler merkez uygulamalar ile yorumlanarak, zirai uyarı, kuraklık, verim, hastalık, faaliyet yönetimi, ekin durum bilgisi, fenolojik evreye geçiş bilgisi gibi bilgilerin çıkmasına olanak sağlanır.

İstasyon sistemi parametreleri;

» 2m Nem

» 2m sıcaklık

» Yaprak Islaklığı

» Yaprak Sıcaklığı

» Yağış Miktarı

» Yağıs Hızı

» Güneş Radyasyonu

» UltraViole

» Rüzgar Hızı

» Rüzgar Yönü

» Rüzgar Yönü

» Çiğlenme

» Kabin Nemi

» Kabin Sıcalığı

» 15cm Toprak Nem

» 45cm Toprak Nem

» 5cm Toprak Üstü Sıcaklık

» 15cm Toprak Sıcaklık

» 45cm Toprak Sıcaklık

» ET0 (Evapotranspirasyon)

İstasyon Sistemi yazılımları;

» Bitkisel Meteorolojik Veri Toplama Sistemi

» Tarla İzleme Sistemi

» Tarla Fotoğraf Arşiv Sistemi

» Anlık Hava Tahmin Sistemleri

» Zirai Erken Uyarı Sistemi

 

  

Akıllı Sulama Sistemleri

Akıllı Sulama Sistemleri; İstasyonlardan gelen yağış, güneşlenme, ET0, kuraklık indisi verileri ile Bitkinin sulama ihtiyacının hesaplanarak, ekim planına göre sulama cihazlarının otomatik yönetilmesidir.

Sistem ile aynı merkeze bağlı birden fazla cihazı tek bir merkezden yönetebilmektedir. RFID ve NBIOT teknolojileri ile çalışmakta olan bu sistem, hesaplanan sulama ihtiyacını optimum seviyede tutarak, bitkinin doğru sulama almasını, toprağın doğru sulama almasını, su kaynaklarının doğru kullanılmasını sağlar.

» Bitkisel üretimde verimin artırılması,

» Sulama sistemlerinin otomatik kontrolü ve uzaktan yönetimi,

» Su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını

» Sulamaların bitki su ihtiyacına göre yapılması sağlamaktadır.

» Sulama Sistemi Entegre Edilebilmesi

» Fenolojik Evre Takip Sistemi

» Mobil Servisler ve Mobil Yazılımlar

 

Hayvancılık Yönetim Sistemi

Hayvansal ürünlerin üretiminin ve birim hayvandan alınan ürün miktarının artırılması amaçlanmaktadır. Ülkesel hayvan envanterinin yönetilmesi, Hayvansal üretimlerin planlanması, Üretimden tüketime kadar yaşam döngüsünün Bilişim Sistemleri üzerinden takip edilmesi, Veteriner tıbbi ürünlerin takibi, Birim bazlı anlık maliyet analizi ile «Hassas Tarım Teknolojileri» desteklenmektedir

 

Modüller;

» Hayvan Kayıt ve Kimlik Yönetim Sistemi

» Mobil Tabanlı Küpe Takip Sistemi

» Hayvan Sağlık Denetim Sistemi (Veteriner)

 

Tarımsal Karar Destek Sistemi

Sistemin amaçları;

» İstasyonlar, Biçerdöverler, Traktörler üzerindeki sensörlerden gelen verilerin anlık izlenmesi,

» Tarla faaliyetleri ve çiftçiden gelen verilerin tek merkezde toplanması,

» Aynı anda tüm sistem verileri birleştirilerek veri füzyonu sisteminin oluşturulması.

» Üretim tahminleri ve ekim önerilerinin oluşturulması Sistemin Aşamaları;

» Talep (Saha/Büro)

» Veri Toplama

» Veri Derleme

» Veri Sunma

 

 

Mobil / Web Tabanlı Tarım İzleme ve Yönetim Yazılımları

Zirai Meteorolojik İstasyon tarafından toplanan veriler ile tarla üzerinde yapılan faaliyet verileri birleştirilerek, tarla üzerindeki mahsulün en verimli şekilde hasat edilmesi hedeflenmektedir.

» Tarla Yönetimi,

» İstasyon Yönetimi

» Tarla ekim izleme,

» Tarla faaliyet yönetimi,

» Depo Yönetimi

» Ekipman Yönetimi

» Bitki Kataloğu,

» Fenolojik Evre takibi,

» Sulama sistemi yönetimi

» Zirai erken uyarı sistemi

 

Öne Çıkan Özellikler

7/24 gerçek zamanlı izleme ve Yönetim

 Zirai Erken Uyarı Sistemleri
 

Hassas tarım teknolojilerli

 Akıllı şehirler platformlarını destekler
  Endüstri 4.0’ın tarımsal alanda desteklenmesi    Raporlama ve Karar destek sistemi
  NB-IoT, 4.5G, Wi-Fi, LoRa, RFID Haberleşme    SMS ve e-posta ile bildirim

 

Broşürü İndirin