Akıllı Şehir ÇözümleriEnvironment Monitoring System

YARINLARDA KALİTELİ YAŞAM İÇİN, ÇEVRENİZİ KONTROL ALTINA ALIN

Şehrinizin Çevresel ölçüm verilerinin insan sağlığından tarımsal üretime, mekanik sistemlerin korozyonundan, gıda güvenliğine, soluduğunuz havadan içtiğiniz suya kadar pek çok alanda ve büyük miktarda etkileri bulunmaktadır. Bunların risk değerlemesi, ekonomik etki değerlemesi, değişim analizi ve iyileştirmeye yönelik planlamalar ve denetimlerinde bilgi sistemlerinin giderek artan önemli bir rolü bulunmaktadır. Akıllı şehirlerin olmazsa olmazı sensör ağlarından otomatik toplanan veriler; anlık olarak toplandıktan sonra karar vericilere raporlanması ile geniş bir alandaki paydaşlara faydalanacakları çıktılar üretilmektedir.

MODÜLLER

» Şehir Hava Kalitesi İzleme,

» Fabrika Baca Atıklarının İzlenmesi,

» Atık Su Arıtma Alanlarının İzlenmesi,

» Gürültü Ölçümü, Şehir Gürültüsü İzlenmesi,

» Taksilerin üzerinde gürültü ölçümü,

» Şehir IOT Kiti, IOT Direği

 

 

 

 

ŞEHİR HAVA KALİTESİ İZLEME

Şehirlerin yaşam kalitesi yüksek ve saygın bir dünya kenti olmasını sağlamak vizyonuyla hava kalitesinin iyileştirilmesi ve havası temiz bir şehir oluşturmak için, havadaki gaz (Partikül, Karbondioksit, Azot, Karbon vs.), toz, emisyon ve meteoroloji ölçümü yapan sensörlerden toplanan ölçüm verileri ile hava kalitesinin anlık ortaya çıkarılması sağlanmaktadır.
Çıkarılan hava kalitesi verileri ile şehir merkezlerindeki; Kiokslarda, açık hava spor alanlarında, hastane bölgelerinde bulunan hastalara, astım ve benzeri hastalığa sahip vatandaşlara ve Tüm kamu kullanıcılarına hava kalitesi değerleri mobil uygulama ile sunulur.
Bütün bu işlemler ile temiz ve yaşanabilir çevre için veriler üretir, analiz sonuçları ve politikalar üretilir.

   Hava Kalitesi Gözlem Sensörleri      
 

Meteorolojik Gözlem Sensörleri 

   Outdoor LCD Panel
 

Ses Seviyesi Ölçer

   Pil Şarj Ünitesi
  Güneş Enerjisi Besleme Parçaları   4.5G Wifi Hotspot
  GPRS 4.5G İletişim   SOS Butonu
 

Akıllı Aydınlatma

 

RF İletişim İstasyonu

 IP Kamera    Bluetooth ile insan yoğunluğu

FABRİKA BACA ATIKLARININ İZLENMESİ

Ekolojinin ekonomisi stratejilerinin bir parçası olan Fabrika bacaları, Gaz atığı bulunan üretim tesisleri ve Şehir alanları içerisinde Emisyon ölçümü, raporlaması, alarm ve uyarı sistemlerinin bütününü kapsamaktadır. Resmi Gazete’de 12 Ekim 2011 yılında yayınlanan yürürlüğe giren Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği’nde belirtilen kriterlere uygun olarak güvenilir ve geçerli veri toplama, saha bakım çalışmaları ve istasyon teknik desteğini yöneten web ve mobil tabanlı bir uygulamadır.
İzleme yapılan tesisler;

» Kireç Fabrikaları
» Petrol ve Petrokimya
» Ağaç İşletme Tesisleri
» Şeker Fabrikaları
» Termik Santraller
» Doğal Gaz Çevrim Santrali
» Çimento
» Çelik ve Metalurji Tesisleri
» Kağıt Fabrikaları
» Asit Üretim Tesisleri
» Atık Geri Kazanım Tesisleri
» Gübre Fabrikaları
» Gıda Fabrikaları
» Cam Üretim Fabrikaları
» Tekstil Fabrikaları
» Kimya Fabrikaları

 

 

 

 

ATIK SU ARITMA ALANLARININ İZLENMESİ

10.000 m3/gün ve üzerinde olan Atıksu Arıtma Tesisleri, Soğutma Suyu Kullanan Tesisler ve Derin Deniz Deşarjları bulunan noktalarda Gerçek Zamanlı olarak Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi çalışmalarını kapsamaktadır. İlgili noktalarda bulunan İstasyonların, cihazların ve sensörlerin uzaktan yönetimi sağlanmakta, veri okuma işlemlerini gerçekleştirmekte ve raporlar üretilmektedir. Atık su arıtma tesislerinde, suların arıtma öncesi ve sonrasındaki su kalitesini ortaya çıkarmaktadır.
Ölçülen parametreler; pH, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, Debi ve Sıcaklık parametreleri, Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ve Askıda Katı Madde
(AKM)

 

ŞEHİR IoT KİTİ

 Şehir merkezlerinde anlık çevre durumlarını ölçüm yapan ve anlık bilgilendirme yapan bir istasyondur. İstasyon kendi üzerindeki Güneş Paneli ile kendi enerjisini düzenleyerek enerji tasarrufu sağlar. 

 

Gürültü Ölçümü İzleme

Gürültü Ölçümü İzleme; şehir merkezlerinde ve gürültülü ortamlarda, ses seviyesinin insan sağlığına etkisi ve sesin gürültü seviyesinin belirlenmesini kapsamaktadır. Bölgesel gürültü ölçümleri ile şehrin hangi saatlerde yoğun gürültü altında olduğunu ortaya çıkarır.   

Bileşenler;

» Gürültü Ölçüm Sensörü

» M2M Data Hattı ile çalışan IOT Yönetim Modülü

» Güneş Paneli

» Akü

» Kabin

» Anlık İzleme Mobil Uygulaması

» İzleme ve Raporlama Web Platformu

 

 

Öne Çıkan Özellikler

7/24 gerçek zamanlı izleme ve Yönetim

 Erken Uyarı Sistemleri
 

Çevresel İzleme alarmları

 Akıllı şehirler platformlarını destekler
  Hava kalitesi durumuna göre aktivite önerileri    Raporlama ve Karar destek sistemi
  Çevresel Bilgilendirmeler    SMS ve e-posta ile bildirim
Kırsal, Kentsel ve Sanayi Kaynaklı Kirliliklerin tespiti   Su kalitesi analizleri
  Kirliliğin azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi ile makro ekonomik fayda sağlanması    

 

Broşürü İndirin