Hava Kalitesi İzlemeAir Quality Monitoring System

Hava Kalitesi İzleme Sistemi Veri Aktarım ve Merkez Yazılımı

Hava Kalitesi Yazılımı; kirletici parametrelerin ölçümlerinin hava kalitesi istasyonlarında bulunan analizör, sensörler ve cihazlardan toplanarak anlamlandırılması ile mikro ve makro bazda faydalar sağlayan, akıllı şehirler konseptine uygun olarak tasarlanmış bir sistemdir. 3 modülden oluşan Hava Kalitesi Yazılımı ile aşağıdaki ölçümler yapılmaktadır:

Sensör Verileri

 • » Partikül Madde (PM10 - TOZ),
 • » Partikül Madde (PM2.5 - TOZ),
 • » Azotmonoksit (NO),
 • » Azotdioksit (NO2),
 • » Azot Oksit (NOX),
 • » Karbon Monoksit (CO),
 • » Kükürt Dioksit (SO2),
 • » Ozon (O3),
 • » Oksijen (O2),
 • » Baca Gazı Sıcaklığı,
 • » Hava Sıcaklık,
 • » Hava Nem,
 • » Rüzgar Hızı ve Yönü,
 • » Güneş Radyasyon ve UV,
 • » Gürültü
 • » Kabin Kontrolü (Kapı, duman, elektrik, kabin sıcaklık sensörleri)
 • » Kamera Yönetimi
Akıllı Şehir Fabrika Hava Kirliliği
Akıllı Şehir Telefon
 • » 7/24 gerçek zamanlı izleme
 • » Hava kalitesi alarmları
 • » Hava kalitesi durumuna göre aktivite önerileri
 • » Kirliliğin azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi ile makro ekonomik fayda sağlanması
 • » Erken uyarı sistemi
 • » Akıllı şehirler platformlarına altlık oluşturur
 • » Kırsal, Kentsel ve Sanayi Kaynaklı Kirliliklerin tespiti
 • » SMS ve e-posta ile bildirim

Hava kalitesi Merkez Yönetim Yazılımı

Hava Kalitesi Veri Toplama ve Raporlama Yazılımı

 • » Hava kalitesi cihaz ve ekipmanlarının envanter yönetimi
 • » Hava kalitesi istasyonlarının haritalardan izlenmesi
 • » Hava kalitesi istasyonlarının uzaktan yönetimi
 • » Saha arıza, bakım talep ve yönetim yazılımı
 • » Veri kalite kontrol sistemi,
 • » Veri doğrulama / validasyon sistemi
 • » Uyarı ve alarm sistemi,
 • » Sınır aşımı kontrolü ve takibi
 • » Model editörü
 • » Konum bazlı istatistiki veri tabanı yönetim sistemi
 • » Web tabanlı karar destek sistemi
Hava Kalitesi Merkez Yönetim Yazılımın
Hava Kalitesi Merkez Yönetim Yazılımın

Hava Kalitesi Merkez Yönetim Yazılımı

 • » EPA ve Avrupa Birliğine Göre Hava Kalitesi İndekslerinin Raporlanması
 • » Hava kalitesi cihaz ve ekipmanlarının envanter yönetimi,
 • » Hava kalitesi istasyonlarının haritalardan izlenmesi,
 • » Hava kalitesi istasyonlarının uzaktan yönetimi,
 • » Hava kalitesi istasyon ve cihazlarından veri toplama çözümü,
 • » Saha Arıza, Bakım Talep ve Yönetim Yazılımı,
 • » Veri kalite kontrol sistemi,
 • » Veri doğrulama/ validasyon sistemi
 • » Uyarı ve alarm sistemi, - Sınır Aşımı Kontrol ve Takip
 • » Model Bazlı İnterpolasyon sistemi
 • » Model editörü
 • » Konum bazlı istatistiki veri tabanı yönetim sistemi
 • » Hava kalitesi durumu mobil uygulaması
 • » Web tabanlı raporlama sistemi

Hava Kalitesi Mobil Uygulama

 • » Hava Kalitesi Verilerinin Etkin Yönetimini Sağlamak.
 • » OS platformlarda çalışabilme
 • » Android platformlarda çalışabilme
 • » Hava kalitesi ölçüm raporları
 • » Aktivite önerileri
 • » Grafik raporlamalar
 • » Otomatik konum bulma
 • » Konuma en yakın lokasyonun hava kalite değerinin gösterilmesi
 • » Favori istasyon seçimi
 • » Harita üzerinde lokasyon arama
 • » Hava Kalitesi indeks değerine göre renklendirme
 • » Merkeze bildirim gönderme
Akıllı Şehir

Broşürü İndirin